Offentligt utrymme

För säkerhet och vitalitet

Belysning för dynamiska offentliga miljöer

Det offentliga rummet ska rymma alla typer av aktiviteter: från cykling och parkering till shopping och lek utomhus. Detta inkluderar lösningar som fokuserar på god orientering, en trevlig atmosfär, attraktiv att se på och väl underhållen. Bra belysning bidrar till trafiksäkerhet, social trygghet och livskvaliteten i offentliga miljöer. Timberlab erbjuder ett brett sortiment av energieffektiva LED-armaturer för olika inomhus- och utomhusapplikationer.

Houten lantaarnpaal - Timberlab
Houten padverlichting - PUNTO Timberlab

Upptäck Timberlabs utmärkande egenskaper: energieffektivt, hållbart, attraktivt och med möjligheter till anpassning.

Minimal ljusförorening
Våra produkter är utformade för att minimera ljusföroreningar. Detta säkerställer att biorytmerna hos växter, djur och människor inte störs, vilket gör att man undviker påfrestningar på den biologiska mångfalden i känsliga områden. Dessutom erbjuder Timberlab möjlighet till gul belysning för att undvika att störa fladdermöss.
Optimal synlighet och säkerhet
Våra belysningslösningar är utformade med tanke på optimal synlighet och säkerhet i offentliga miljöer. Genom att kombinera avancerad teknik och genomtänkt design ser vi till att våra armaturer sprider ett starkt och jämnt ljus som förbättrar sikten för fotgängare, cyklister och bilister.
Socialt engagemang
Timberlab är socialt nära människorna runt omkring oss. Vi tror på socialt ansvar och engagerar oss aktivt i samhället. Vi samarbetar till exempel med en skyddad arbetsplats, erbjuder sysselsättning för personer som behöver extra stöd och har ett stort engagemang i vår by och i närområdet.
Hållbarhet
Vi strävar efter att uppfylla de högsta hållbarhetsstandarderna, med produkter tillverkade av naturliga och förnybara material.
Innovation i vårt DNA
Timberlab är en innovatör. Vi gillar att utmanas i samskapande för att komma fram till nya lösningar och samarbeta med forskare och universitet.
Skräddarsydda
Utöver vårt standardsortiment vill vi gärna tänka tillsammans med våra kunder för att ta fram den lösning som uppfyller alla krav och behov i ett projekt.

Projekt inom ramen för Offentligt utrymme sektor

Houten lantaarnpaal - Timberlab

Beaver Lane

Bred skola

Houten padverlichting - EYE Timberlab

Fort Hoofddijk

Houten straatverlichting - STELLE Timberlab

Belysningslösningar i offentliga miljöer

I offentliga miljöer där olika användare möts är det viktigt med praktiska och logiska belysningslösningar för att skapa en trivsam miljö. Oavsett om det handlar om att främja trafiksäkerhet, social trygghet eller livskvaliteten är valet av belysning i tätbebyggda områden av stor betydelse. För vägar med en trafikfunktion, hög hastighet och intensitet krävs en högre belysningsstyrka, medan en bostadsgata eller gård kan ha en lägre belysningsstyrka. Timberlab erbjuder belysningslösningar som är anpassade till dessa olika situationer både inom och utanför bebyggda områden. Vår expertis sträcker sig till att tillhandahålla trafiksäker belysning och orienteringsbelysning som nära matchar behoven och destinationerna för olika utomhusområden.

Begäran om katalog

Beställ din kostnadsfria Timberlab-katalog här och få 150 sidor med produktinformation och inspiration direkt.

Vanliga frågor och svar

Fler frågor?

Är din fråga eller ditt svar inte här? Eller vill du ha mer information?

Kom igång med en belysningsplan

Ladda helt enkelt upp en planritning, placera ut Timberlab-armaturer och arbeta själv med en belysningsplan med vårt verktyg för belysningskalkylatorer.

Catalogus aanvragen

Begäran om katalog

Begäran om katalog