Ansvarsförbindelse

Genom att besöka denna webbplats godkänner du användarvillkoren nedan.

Immateriella rättigheter
Webbplatsens innehåll och utformning skyddas av upphovsrätt. Alla rättigheter till denna webbplats och allt innehåll, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, ägs av Timberlab om inget annat anges. Utan Timberlabs föregående och skriftliga medgivande är det förbjudet att kopiera, anpassa, översätta eller redigera webbplatsen eller någon del av den på något sätt eller i någon form.

Obeställda idéer
Om du publicerar obeställda idéer och/eller material i någon form på webbplatsen, tillhandahåller dem till oss via e-post eller på annat sätt, är Timberlab fritt att använda denna information som det finner lämpligt. Timberlab ska inte vara skyldigt att betala någon avgift och ska inte vara bundet av någon sekretess. Du ska hålla Timberlab skadeslöst från tredje parts anspråk och krav som härrör från användning av material som kränker tredje parts immateriella rättigheter eller är olagligt gentemot tredje part.

Information och ansvar
Den information som publiceras på webbplatsen är endast avsedd som allmän information. Timberlab ansvarar för innehållet och gör sitt yttersta för att hålla det uppdaterat och korrekt. Trots dessa ansträngningar kan informationen vara felaktig och/eller ofullständig när den sammanställs eller över tid. Du kan därför inte härleda några rättigheter från informationen på denna webbplats. Timberlab tar inget som helst ansvar för skador som uppstår till följd av användning av informationen på denna webbplats. Har du stött på något som är felaktigt eller föråldrat? Om så är fallet, låt oss veta! Vi uppskattar också alltid dina idéer och kommentarer.

Catalogus aanvragen

Inschrijven nieuwsbrief

Begäran om katalog

Begäran om katalog

Prenumerera på nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev