Proclaimer

Door deze site te bezoeken verklaart u akkoord te gaan met onderstaande proclaimer.

Intellectueel eigendom
De inhoud en vormgeving van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten op deze website en alle inhoud, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, zijn eigendom van Timberlab, tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Timberlab is het verboden kopieën, aanpassingen, vertalingen of bewerkingen te maken van de site of van een gedeelte ervan, op welke wijze of in welke vorm dan ook.

Ongevraagde ideeën
Wanneer u ongevraagd ideeën en/of materiaal in welke vorm ook op de website plaatst, per e-mail of op een andere manier aan ons verstrekt, is Timberlab vrij om deze informatie naar eigen inzicht te gebruiken. Daarbij is Timberlab geen vergoeding verschuldigd en is Timberlab aan geen geheimhouding gebonden. U vrijwaart Timberlab tegen aanspraken en vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van materiaal dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt of onrechtmatig is ten aanzien van derden.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie geplaatst op de website heeft uitsluitend een algemeen informatief doel. Timberlab is verantwoordelijk voor de inhoud ervan en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat de informatie bij het samenstellen of na verloop van tijd incorrect en/of incompleet is. Je kunt dan ook géén rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Timberlab aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik van de informatie op deze website. Kom je iets tegen dat niet correct of verouderd is? Laat het ons dan weten! Ook stellen we jouw ideeën en opmerkingen altijd op prijs.